potwierdź swoje umiejętności certyfikatami solidworks

Najlepszym sposobem potwierdzenia swoich umiejętności, jest otrzymanie dokumentu je poświadczającego. Studenci świadomi rynku pracy oraz inwestujący w swoją przyszlość bardzo dobrzez rozumieją tą zależności. W celu znalezienia wymarzonej i do tego dobrze płatnej pracy, jest im niezbędny certyfikat znajomości programu SOLIDWORKS. Bardzo często to na jego podstawie nasz przyszły pracodawca dokonuje pierwszej selekcji kandydatów na stanowiska pracy, które opierają się o pracę w programie SOLIDWORKS. Oczywiście w następnym etapie rekrutacji przychodzi kolej na praktyczną weryfikację wspomnianych na papierze umiejętności. Etap ten chociaż dopiero drugi, jest często nieosiągalny dla osób bez co najmniej jednego certyfikatu SOLIDWORKS. Pamietajmy jednak, że sam certyfikat nie wystarczy. Kandydaci powinni ciągle doskonalić swoje umiejętności pracy w programie, gdyż z każdą kolejną wersją otrzymujemy nowości SOLIDWORKS, czyli nowe funkcje/ulepszenia mające na celu usprawnienie pracy konstruktora. W pozostawianiu zawsze na czasie z nowościami SOLIDWORKS pomogą nam dostępne w internecie tutoriale SOLIDWORKS, czy strony poświęcone nowym funkcjom programu (np. SOLIDWORKS 2016).


Studenci studiujący na uczelni, która posiada SOLIDWORKS mogą przejść program certyfikacji zupełnie za DARMO! Jednakże bardzo ważne jest, aby uczelnia posiadała odpowiednią pulę licencji programu wraz z aktywną usługą subskrypcji. Informację taką można uzyskać u pracowników uczelni zajmujących sie oprogramowaniem SOLIDWORKS. Studenci mogą otrzymać darmowe kody do egzaminów podanych poniżej.


podstaWOWy SOLIDWORKS

CSWA – Academic (Certified SOLIDWORKS Associate – Academic) to egzamin przygotowany dla studentów, którzy posiadają podstawową wiedzę inżynierską, a ich doświadczenie pracy w programie SOLIDWORKS wynosi minimum sześć do dziewięciu miesięcy

certyfikat cswa

ZAAWANSOWANY SOLIDWORKS

CSWP (Certified SOLIDWORKS Professional) egzamin potwierdzający zaawansowane umiejętności
CSWP
– Drawing Tools (Certified SOLIDWORKS Professional – Drawing Tools) jest egzaminem potwierdzającym zaawansowane umiejętności w obszarze rysunków

certyfikat cswp

SYMULACJA NAPRĘŻEŃ, FEM

CSWSA – FEA (Certified SOLIDWORKS Simulation Associate – Finite Element Analysis) potwierdza wiedzę w obszarze zasad analizy naprężeń i metody elementu skończonego (FEM)

certyfikat cswsa

ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

CSDA (Certified Sustainable Design Associate) poświadcza wiedzę w obszarze zrównoważonego projektowania i oceny oddziaływania na środowisko

certyfikat csws